picture
Poľnohospodárske družstvo PODOLIE
  • Poľnohospodárske družstvo Podolie sa podľa správneho členenia nachádza v Trenčianskom kraji, v okrese Nové Mesto nad Váhom. V obci Podolie má svoje administratívne centrum. Obhospodarovaná pôda sa rozprestiera na strete Malých Karpát s Podunajskej pahorkatiny z východnej strany a na strete Malých Karpát a Myjavskej pahorkatina zo západu.
  • PD Podolie bolo založené 01.01.1993 a to zlúčením troch menších družstiev: PD Očkov, PD Podolie a PD Podolie – Kopanice. Hospodáriť začínalo na území Podolia, Očkova a niektorých častiach Častkoviec a Pobedima. V roku 1999 pribralo do užívania časť pôdy ďalších katastrálnych území a to Hrachovište, Vaďovce, Višňové, Kostolné a Krajné. Spolu vo všetkých 9 katastrálnych územiach užíva 1 893 ha poľnohospodárskej pôdy.
  • Rastlinná výroba sa zameriava na pestovanie obilnín, olejnín, kukurice, cukrovej repy a krmovín.
  • Živočíšna výroba sa orientuje predovšetkým sa chov hovädzieho dobytka plemena Holstein.
  • Od roku 2001 má PD Podolie aj väčšinovým podiel v Poľnohospodárskom družstve Šípkové.
  • Od roku 2012 má PD Podolie podiel na majetkovej hodnote firmy Stampro, ktorá sa zaoberá obrábaním kovov pomocou CNC strojov.


  • Zápisnica a uznesenie zo schôdze predstavenstva PD Podolie (19.10.2020)


  • Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o. a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom č. 37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk
    Viac informácií si môžete prečítať tu: www.eurotrading.sk/zo