picture

Poľnohospodárske družstvo Podolie
Družstevná 860
Podolie 916 22
IČO: 00 207 161
DIČ: 202 038 0241
Tel.: 032/ 77 94 121 vrátnica

Kontakty na vedenie a pracovníkov družstva
Funkcia Meno Telefón Email
Predseda PD Podolie Ing. Gúčik Ján 0903 428 354
Podpredseda PD Podolie Ing. Haluza Peter 0903 223 112 haluza@pdpodolie.sk
Ekonómka Halásová Mária 0903 223 086 ekonom@pdpodolie.sk
Ekonómka Ing. Kovárová Lenka 032/ 77 94 121 kl. 20
Agronóm Marák František 0903 223 114
Pomocný agronóm Ing. Červeňanský Martin 032/ 77 94 121 kl. 38
Pomocný agronóm Ing. Lofay Pavol 0911 428 354
Pomocný agronóm Ing. Marák Tomáš 0911 035 375 tomas.marak@pdpodolie.sk
Nákupca Hrušovský Milan 0903 431 339
Mzdová účtareň Straková Irena 032/ 77 94 121 kl. 22 pdpodolie@pdpodolie.sk
Finančná účtareň Pilátová Ľubica 032/ 77 94 121 kl. 35
Finančná účtareň Straková Dana 032/ 77 94 121 kl. 29 finuctaren@pdpodolie.sk
Evidencia pôdy Reháková Irena 032/ 77 94 121 kl. 24 pozemky@pdpodolie.sk
Predaj pôdy Červeňanský Jozef 032/ 77 94 121 kl. 37
Evidencia pôdy Mgr. Rusnáková Beáta 032/ 77 94 121 kl. 37 marakova@pdpodolie.sk